psychologická ambulance

Na klinice Meridian nabízíme komplexní psychologické vyšetření (za účelem sebepoznání, profesního poradenství i řešení konkrétního problému), krizovou psychologickou intervenci, psychologické poradenství, individuální a párovou systematickou psychoterapii.

Naším základním mottem je pečlivé porozumění problémům, se kterými klient přichází (k čemuž nám kromě jiného slouží odborná psychologická diagnostika), a poskytnutí bezpečného a důvěrného prostoru, ve kterém mu můžeme se sebepoznáním a při nalézání cesty k takovému životnímu modu, který si sám pro sebe představuje, a který si na jeho základě zvolil.

jak pracujeme?

Výchozí filozofií psychologické pomoci na Klinice Meridian, na jejichž základech stojí náš psychoterapeutický přístup, je tzv. „na člověka zaměřený přístup“ (Person centered approach) Carla R. Rogerse, jenž se řadí do proudu humanistické, nedirektivní psychoterapie.
Základním pilířem jeho přístupu je přesvědčení, že jedinci disponují ve svém nitru schopností k úspěšnému naplnění procesů sebeporozumění a proměny vlastního sebepojetí, přičemž tyto mohou být zhodnoceny v bezpečném a důvěrném prostoru psychoterapie.

Úkolem psychologa na naší klinice je především facilitovat tyto křehké procesy, které člověku pomáhají k dosažení autonomie, nalezení hlubšího smyslu jeho bytí, překonání náročných životních situací a redukci až vymizení jeho obtíží. Základními podmínkami, za jejichž působení se toto vše s pomocí psychoterapie úspěšně daří, jsou bezpodmínečné pozitivní přijetí (akceptace), empatické porozumění a kongruence (autenticita).
Vhodnou kombinací s čínskou medicínou lze pomoci s mnoha problémy.

Komplexní psychologické vyšetření dospělých a dětí, individuální, párové nebo rodinné psychoterapeutická sezení, zajišťuje PhDr. Petra Menclová, Ph.D.

pomůžeme vám zvládnout

Nejčastějšími problémy, které psycholog klientům u nás na klinice pomáhá zvládat, jsou:

  • zdravotní obtíže a jejich psychologické souvislosti
  • náročné a krizové životní situace (rozvod, ztráta blízkých) a jejich dopad na psychiku i fyzis
  • osobní psychické obtíže v celém jejich spektru

ordinační hodiny:

PO – ČT | 8:00 – 19:00