TCM

Čínská medicína je komplexní systém péče o zdraví, který vychází z tradičního čínského vidění přírody, jehož historie sahá zhruba 4 – 5 000 let do minulosti. Během celé té dlouhé doby empirických zkušeností se neustále vyvíjí, zlepšuje své postupy a v posledních desetiletích je, podobně jako medicína západní, i vědecky ověřuje.
Je zapotřebí hned na začátku říci, že tradiční čínská medicína, její filozofie, diagnostické metody i způsoby léčby jsou založené na velmi odlišných základech, než západní lékařská koncepce.

My, jako obyvatelé západního světa, jsme v něm vyrostli s jistým, z našeho hlediska víceméně jasným náhledem na to, jak vidíme svoje tělo a jak jej a jeho fungování vnímáme. Je samozřejmé, že největší zkušenosti máme se západní medicínou. V případě, že nás její pohled a stanovisko neuspokojuje, nebo jsme v jistém smyslu „zklamaní“, hledáme jiné možné přístupy. Jsme ale „jablka spod jabloně“, to co se děje pod hrušní se nám může zdát složité, příliš odlišné, cizí, hůře uchopitelné a použitelné… Přesto nám však čínská medicína právě svým odlišným pohledem na věc může nabídnout nové znalosti, a především chápání skutečností.

čínská vs. konvenční západní medicína

Ano, je důležité pochopit rozdíl mezi těmito dvěma přístupy, je důležité vědět, co nám který přístup může nabídnout. Ani jeden z nich přitom nelze pokládat za správný či špatný sám o sobě. Vše je nutné vidět v souvislosti s naším očekáváním. A taky výběr úhlu pohledu hraje velikou roli v tom, jak definujeme zdraví a naopak, jak se postavíme k nemoci.

Vzhledem k odlišnému úhlu pohledu na člověka, definuje západní a čínská medicína i stav zdraví a nemoci jiným způsobem.
Rovnováha je základní koncepcí západní i čínské medicíny: západní medicína opět pohlíží na rovnováhu z fyzického aspektu, čínská medicína jako na rovnováhu energetickou.
Podle západního pohledu mluvíme o zdraví tehdy, když je zachována základní řada fyziologických a psychických funkcí člověka v porovnání s normou, vymezenou přesně danými hranicemi. Západní medicína proto nezasahuje, dokud nemoc nemá za následek fyzické poškození, které již lze nějakým způsobem změřit. Naopak čínská medicína definuje zdraví jako optimální rovnováhu energií v těle, a v porovnání se západní medicínou, zasahuje mnohem dříve – už když se objeví jemné známky energetické nerovnováhy, a pokouší se tak znovu nastolit rovnováhu dříve, než se objeví fyzické změny.
Aktuální příklad: Když se ve zvýšené míře objevují infekce horních cest dýchacích, v případě, že vás to „postihne“ a objeví se únava, ztuhlost a bolestivost svalů a kloubů, bolesti hlavy, odpor k chladu, zimnice a třesavka, citlivost na vítr, „čínský lékař“ to definuje jako počáteční napadení organizmu větrným chladem nebo horkem a bude se snažit tuto Xie Qi (cizí, zvrácenou Qi) vypudit, a současně „zpevnit povrch“ (posílit obrannou energii organizmu – Wei Qi). Lékař západní medicíny zasáhne v okamžiku, kdy nastoupí horečka tím, že se jí bude snažit zvládnout pomocí antipyretik – léků snižujících teplotu. Signálem pro nasazení antibiotik pro něho potom bude zvýšení bílých krvinek – leukocytů, případně pozitivní výtěr z krku nebo nosu. Při včasné a správné léčbě čínskou medicínou ke zvýšení leukocytů, tj. plnému rozvinutí zánětu, vůbec nedojde.

Rozhodnout se správně ale může jenom ten, kdo je o různých možnostech dostatečně informován. Rozhodnout se může být velmi obtížné. Proto Vám nabízíme možnost jednorázové, úplně nezávazné konzultace zdarma. Na našem pracovišti se můžete s námi osobně setkat, my vás vyslechneme a posoudíme, jestli je TCM pro vaše účely vhodná. Schůzka nezahrnuje vaši diagnostiku ani léčbu a může trvat maximálně 10 až 15 min. Objednat se na ni můžete telefonicky či emailem.